Afskriftarreglur í vátryggingasamningum

mánudagur, 3. janúar 2011

 

Fæ ég alla muni greidda að fullu ef þeir verða fyrir tjóni?

Þegar tjón verður eða munum er stolið er ekki víst að hægt sé að fá upprunalegt kaupverð þeirra í bætur. Í skilmálum vátryggingasamninga er iðulega að finna afskriftarreglur sem gilda varðandi tiltekna muni sem tryggingin tekur til. Afskriftarreglurnar heimila tryggingafélaginu að afskrifa ákveðinn hluta af verðmæti tiltekins hlutar á hverju ári frá því hluturinn var keyptur. Þannig eru t.d. ákvæði um það í skilmálum helstu tryggingafélaga að af tölvum og fylgihlutum þeirra afskrifist 10% af verðmæti munanna á 6 mánaða fresti. Sum tryggingafélögin bæta svo ekki tölvur þegar þær eru orðnar 5 eða 6 ára, á meðan önnur afskrifa aldrei meira en 80% af verðmæti munanna. Afskriftarreglurnar taka almennt séð til rafmagnstækja og muna sem eðlilegt slit verður á við notkun þeirra, t.d. reiðhjól, skíðabúnaður og fatnaður.

Einnig vilja Neytendasamtökin benda fólki sem er með innbústryggingu á að gæta að því að vátryggingafjárhæðin sé í samræmi við verðmæti innbúsins, en sé verðmæti innbús meira en vátryggingafjárhæðin er um undirtryggingu að ræða og því óvíst hvort fólk muni fá tjónið bætt að fullu.