Efla þarf Samkeppniseftirlitið

Föstudagur, 31. október 2014

Stjórn Neytendasamtakanna hefur samþykkt svohljóðandi ályktun:

Í fjárlagafrumvarpi næsta árs er gert ráð fyrir að framlag ríkissjóðs til Samkeppniseftirlitsins lækki úr 396,6 milljónum í 385,6 milljónir

Neytendasamtökin mótmæla þessari lækkun. Öflugt samkeppniseftirlit er ein mikilvægasta stoð heilbrigðs markaðar. Hlutverk Samkeppniseftirlitsins er sérstaklega mikilvægt þar sem neytendamarkaðir hérlendis einkennast öðru fremur af fákeppni. Virkt samkeppniseftirlit er ein af mikilvægustu varnarstoðum neytenda gegn óeðlilegri fákeppni og einokun.

Þing Neytendasamtakanna taldi því mikilvægt að samkeppni á þessum mörkuðum yrði efld og að eðlilegt væri að samkeppnisyfirvöld myndu gera sérstakt átak í greiningu og eftirliti með mörkuðum eins og matvöru-, fjármála- og eldsneytismörkuðum.

Það er því að mati Neytendasamtakanna nauðsynlegt að efla Samkeppniseftirlitið í stað þess að veikja það.