Kostnaður við notkun rafrænna skilríkja

Þriðjudagur, 8. nóvember 2016 - 18:00

Fjölmargir notendur netbanka verða um áramótin rukkaðir fyrir það eitt að skrá sig inn í netbankann, en þá verður notkun svokallaðra auðkennislykla hætt. Viðskiptavinir Nova og Vodfone, sem skrá sig inn í netbanka Íslandsbanka eða Arion banka með rafrænum skilríkjum, munu þannig þurfa að greiða 14 til 15 krónur fyrir hverja innskráningu. Viðskiptavinum Íslandsbanka mun þannig standa til boða að fá annars vegar sent auðkennisnúmer með sms-i, þeim að kostnaðarlausu, eða skrá sig inn í netbankann með rafrænum skilríkjum og greiða fyrir það 14 krónur ef þeir eru í viðskiptum hjá Nova og 15 krónur ef þeir eru í viðskiptum hjá Vodafone (frá og með desember). En Síminn innheimtir ekki gjald fyrir notkun rafrænna skilríkja. Þessu verður eins farið hjá Arion banka. Landsbankinn hefur aftur á móti þegar hætt notkun auðkennislykla og tekið upp  öryggiskerfi sem byggir á notendanafni og lykilorði. Innskráning í netbanka Landsbankans er því gjaldfrjáls með þessum hætti, en kjósi viðskiptavinir hans að nota rafræn skilríki er kostnaðurinn sá sami og hjá hinum bönkunum og veltur upphæð hans á því hjá hvaða símafyrirtæki viðkomandi viðskiptavinur er í viðskiptum við. Fyrirtækið Auðkenni, sem bíður fólki upp á rafræn skilríki í síma, er í eigu viðskiptabankanna þriggja, Símans og Teris. 

Neytendasamtökin hafa ítrekað gagnrýnt gjaldtöku vegna rafrænna skilríkja. Einnig mótmæltu samtökin því þegar stjórnvöld notuðu „skuldaleiðréttinguna“ svokölluðu til að knýja á um að neytendur fengju sér rafræn skilríki. 

Það var ákveðið  fagnaðarefni þegar Auðkenni, sem annast um rafræn skilríki, tók þá ávörðun að fresta gjaldtöku. Það er sjónarmið Neytendasamtakanna að fjárhagslegt hagræði þeirra aðila sem krefjast þess að neytendur hafi rafræn skilríki sé það mikið að þeim beri að greiða þann kostnað sem af hlýst. Neytendasamtökin hafna því alfarið að fjármálastofnanir og símafyrirtæki láti neytendur borga brúsann þegar verið er að innleiða fyrirkomulag sem leiðir til hagræðingar og kostnaðarsparnaðar hjá fyrirtækjunum sjálfum. Sé um það að ræða að símfyrirtæki lendi í kostnaði vegna rafrænna skilríkja ber að senda þann reikning til fjármálafyrirtækja og annarra sem hagnast af notkun slíkra skilríkja því það er fráleitt að að neytendur greiðið þann reikning.