Lok leigusamnings

Að skila leiguíbúð

Þegar leigutíma lýkur , en honum getur lokið með uppsögn , á tilteknum degi sé um tímabundinn samning að ræða, eða ef samningi er rift...

Aðgerðir í kjölfar riftunar á leigusamningi

Ef aðili leigusamnings vanrækir skyldur sínar samkvæmt samningnum getur gagnaðili hans öðlast rétt til riftunar á samningnum að vissum skilyrðum uppfylltum. Hvað gerist ef...

Framkvæmd riftunar

Eins og hér hefur verið fjallað um getur það komið til að leigjanda eða leigusala sé heimilt að rifta samningi vegna vanefnda gagnaðila. Mikilvægt er...

Framsal eða framleiga

Í húsaleigulögunum segir eftirfarandi um framsal og framleigu: 44. gr . Óheimilt er leigjanda að framselja leigurétt sinn eða framleigja hið...

Lok tímabundins samnings og forgangsréttur

Leigusamningar eru ýmist tímabundnir (gilda þá frá ákveðnum degi og til ákveðins dags) eða ótímabundnir (gilda þá frá ákveðnum degi en ekki er tiltekið...

Ólögmæt riftun og bætur vegna riftunar

Eins og fjallað er um hér á síðunni, sjá hér og hér , geta ákveðin atvik leitt til þess að aðilum er heimilt að rifta...

Riftun af hálfu leigusala

Í húsaleigulögum er fjallað um þau tilvik sem geta leitt til þess að leigusali megi rifta samningnum...

Riftun leigjanda á húsaleigusamningi

Leigjandi getur átt rétt á að rifta leigusamningi – en þá fellur samningurinn niður – ef leigusali gerist sekur um ákveðnar vanefndir. Leigjandi þarf að...

Uppsögn ótímabundins leigusamnings

Ef leigusamningur er ótímabundinn (þ.e. tekur gildi á ákveðnum degi en ekki tekið fram hvenær honum lýkur) er bæði leigjanda og leigusala heimilt að segja...