Mál 31/2015

Tag: : 

Ár álits: 

2015

Númer álits: 

31

Leigutaki leitaði til kærunefndar húsamála þar sem hann taldi sig eiga rétt á lengri uppsagnarfresti en leigusali hugðist veita honum. Leigusali hafði selt húsnæðið og taldi sig hafa gert leigutaka þann greiða að leyfa honum að búa í húsnæðinu þangað til það yrði afhent. Leigutaki benti hins vegar á þá staðreynd að hann hafði búið í húsnæðinu á grundvelli ótímabundins húsaleigusamnings undanfarin 19 ár. Af þeim sökum taldi hann sig eiga rétt á tólf mánaða  uppsagnarfresti. Kærunefnd húsamála var sammála leigutaka, enda var ekkert sem benti til þess að samningi aðila hefði verið sagt upp fyrr en í ágúst á þessu ári. Af þeim sökum taldi nefndin leigutaka eiga rétt á uppsagnarfresti til 1. september 2016, eða í alls tólf mánuði.

Mál 31/2015