Riftun

Tag: : 

Leigjandi rifti samningi eftir að hafa fengið vottorð heilbrigðiseftirlitsins um að húsnæðið væri óíbúðarhæft, en raki var í eigninni. Leigusali mótmælti riftuninni en sagðist eiga kröfu á leigjandann vegna lélegrar umgengni og þess að íbúðinni hefði verið skilað í slæmu ásigkomulagi.

Ár álits: 

2012

Númer álits: 

48

Tag: : 

Leigjandi krafðist þess fyrir nefndinni að fá endurgreidda fyrirframgreiðslu sem svaraði til tveggja mánaða húsaleigu. Atvik voru þau að 26. apríl höfðu aðilar gert leigusamning sem tók gildi 1. maí. Hinn 25.

Ár álits: 

2012

Númer álits: 

45

Tag: : 

Leigjandi leitaði til nefndarinnar og vildi að nefndin gæfi álit sitt á því hvort honum hefði verið heimilt að rifta ótímabundnum leigusamningi. Einnig fór leigjandinn fram á afslátt af leigugreiðslum og endurgreiðslu tryggingafjár.

Ár álits: 

2012

Númer álits: 

40

Tag: : 

Aðilar gerðu með sér tímabundinn leigusamning, en leigjandi gerði fljótlega athugasemdir við ástand húsnæðisins, t.d. að ekki hafi verið hægt að loka svalahurð og að gardínu hafi vantað fyrir svalahurðina sem hafi valdið ónæði o.s.frv.

Ár álits: 

2012

Númer álits: 

32

Tag: : 

Aðilar gerðu ótímabundinn leigusamning frá 15. desember 2011. Fljótlega eftir að samningurinn var gerður kom upp ágreiningur vegna greiðslu hita og rafmagns.

Ár álits: 

2012

Númer álits: 

34

Tag: : 

Ágreiningur var um hvort leigjanda hefði verið heimilt að rifta leigusamningi og eins um það hvort hann ætti rétt á að fá tryggingarfé endurgreitt. Atvik voru þau að vatnsrör sprakk um miðjan janúar 2011 og hinn 7.

Ár álits: 

2012

Númer álits: 

18

Tag: : 

Aðilar gerðu með sér eins árs samning, frá 1. júní 2011 til 1. júní 2012, en svo fór að leigjandinn flutti úr eigninni í október 2011.

Ár álits: 

2012

Númer álits: 

10

Tag: : 

Leigusali leitaði til nefndarinnar og krafðist þess að leigutaka yrði gert að greiða bætur vegna skemmda á húsnæðinu. Jafnframt krafðist hann þess að viðurkennt væri að hann hefði mátt ráðstafa tryggingu (sem nam þriggja mánaða leigu) upp í vangoldna húsaleigu.

Ár álits: 

2012

Númer álits: 

04

Tag: : 

Leigusali leitaði til nefndarinnar og krafðist þess að leigjanda yrði gert að greiða leigu í þriggja mánaða uppagnarfresti. Leigusali hafði sagt samningnum upp hinn 15. maí og taldi uppsagnarfresti því ljúka 1. september. Um tímabundinn samning var að ræða og átti honum að ljúka hinn 1.

Ár álits: 

2013

Númer álits: 

50

Tag: : 

Hinn 3. desember 2012 tók maður á leigu herbergi og flutti inn í það samdægurs.

Ár álits: 

2013

Númer álits: 

09

Pages